Minimum rendelés 8000 Ft

Elállási minta

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Megaflóra Kft
(cím:8992 Bagod Ady u. 7/A                      Telephely:900Zalaegerszeg Sport u.5/B
14895689-2-20)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat

az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki,

ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ……………………………………………………………

Kelt: